با ما تماس بگیرید...

ارسال پیام

جشنواره حرکت دایره

جشنواره دایره

“دایره” نماد اتصال پیوسته‌ای از انرژی تمامی موجودات با یکدیگر است، سیال است، “حرکت” دارد؛ همانند بدن ما در مسیر دوار چرخه‌ی کائنات…


workshopworkshop

دوره اول


workshopworkshop

دوره دوم


news

اخبار

خانه دا