آموزش سفال نقش برجسته image لیلا ارشد مهمان ماراتن می‌شود

با ما تماس بگیرید...

ارسال پیام

اعضای خانه دا

مدیریت: کسری شاهینی

 

مدیر هنری: عبدلرضا شیبانی

شورای هنری: سیما شیبانی، هانی حسینی، امیر الهی،حسن جنت مکان ، گوان مهر اسماعیل پور

 

مدیرروابط عمومی: سحروزین خواه

 

مدیر سایت و توسعه مجازی: ایلیاعابدینی

 

مشاور رسانه: امیرحسین میر اسماعیلی

 

مدیر برنامه ریزی: سجاد اردانه

 

مسولین سالن: منصور محمودزاده

نظرات بسته شده اند

خانه دا