با ما تماس بگیرید...

ارسال پیام

نوشته های دسته بندی : دالون موسیقی

نشست شماره ۲ نُدحال

سخنران: وداد فامورزاده
موضوع: کدنویسی برای موسیقی الکترونیک

موسیقی الکترونیک در ابتدای قرن بیستم با تولید اصوات بوسیله ادوات الکترونیک شروع شد و سنتز صدا را به گونه‌های مختلفی شکل داد، اما امروز دل مشغولی موسیقی به اصطلاح الکترونیک دیگر تنها سنتز صدا و ساختن صداهای جدید نیست.
شاید تفکر آهنگسازی الگوریتمی به باخ و یا حتی پیش از او برگردد، ولی این تفکر در نیمه دوم قرن بیستم با آهنگسازان دوره سریالیسم انتگرال به اوج ریاضی‌ خود نزدیک می‌شود.
امروز این کد نویسی کامپیوتر است که همزمان، برای ساخت صدا و ترکیب بندی موسیقایی استفاده می شود و سنتز صدا و کمپوزیسون صدا در هم می آمیزد.
وداد فامورزاده

 

زمان: جمعه ۲ مهرماه ۱۳۹۵

ساعت ۱۵ تا ۱۷

 

مکان: خانه نمایش دا

نشست شماره یک
سخنران: نیکزاد عربشاهی
موضوع: ندحال و (دی آی پی)
پنجم شهریور ۱۳۹۵
ساعت ۱۶ تا ۱۷
تهیه کننده: خانه نمایش دا
 مجری طرح: نیکزاد عربشاهی
خانه دا