«ششمین دوره ایده-اجراهای دایره» «واگویه»

با ما تماس بگیرید...

ارسال پیام

«کوارک ها»

مقدمه:
دو مرتبه تنفس کنید… با تنفس دوم جهان کامل تر شد.(با الهام از ملاصدرای شیرازی)
جهان نه تنها پیوسته در حال حرکت است بلکه پیوسته در حال رقص است!(با الهام از نظریه کوارک ها و تئوری‌ ابر ریسمان)
من اگر آنقدر از مدار زمین فاصله بگیرم به پرواز در می آیمو اگر آنقدر در زمین فرو روم در آن ذوب میشوم.پس ترجیح میدهم روی زمین برقصم…

Quarks(کوارک ها؛ ذرات رقصنده انرژی)
طراح و کارگردان:فرهنگ مدیری
ویدئو:هانیه یکتا
دستیار و برنامه ریز:فرسا پور حسن
اجرا گران(به ترتیب حروف الفبا):راما افشار

نیوشا شهیدیان

انسیه شیبانی

 پریناز صفویه

مهدی عطاریان

محمد محمدی

سپیده موسوی

فرشاد همایونفر

پنجشنبه ۱۶ آبان ساعت ۱۹ در خانه نمایش دا

نظرات بسته شده اند

خانه دا