نارگل محمدنیا image رویداد تخصصی صدا الکترونیک و امبینت «افق رویداد» شماره دوم

با ما تماس بگیرید...

ارسال پیام

ترانه یوسفی

اجرا در شبکه جام جم “بچه هاى ایران”
اجراى مونولوگ ” نه من”
نمایش “توریست” فرهنگسراى سرو،
نمایش ” داستان یک عذر خواهى از امانوئل” سالن پالیز
مهمانسراى دو دنیا”شیراز سالن احسان
مستخدم ماشینى” سالن دراما
بازى در دو فیلم کوتاه
نوازنده پیانو و وکالیست

نظرات بسته شده اند

خانه دا