کاملیا شیخ نوران ترانه یوسفی

با ما تماس بگیرید...

ارسال پیام

نارگل محمدنیا

متولد ٢٧ فروردین ٧۵
دانشجوی کارشناسی بازیگری کارگردانی دانشگاه هنر
خواننده/بازیگر/پِرفُرمر/پیانیست
طراح لباس کارهای دانشجویی
عضو سابق گروه کُر ارسباران به رهبری آقای فاتحی
خواننده/بازیگر در زبان کوهستانی علی اکبر علیزاد
عضو همسرایان و گروه رقص نمایش مفیستو به کارگردانی مسعود دلخواه

نظرات بسته شده اند

خانه دا