خانه نمایش دا در فجر ۹۶ نمودار جزئیات آمارى درباره جشنواره تئاتر فجر؛ شماره ١

با ما تماس بگیرید...

ارسال پیام

زتوگریم زتوخندم

مثنوی معنوی

سخنران: استاد علی اصغر بیانی

دف نوازی: محسن تقی نزاد

اجرای برنامه در دو شب متوالی هر شب با یک داستان از مثنوی

 

۲۱ و ۲۲ دی ۱۳۹۶

ساعت ۲۰:۳۰

خانه نمایش دا

تعدادی بلیت “اضافه بر ظرفیت” به صورت حضوری در گیشه “خانه نمایش دا” قابل دریافت است.

 

نظرات بسته شده اند

خانه دا