image اشکان رهبریان جدول نهایی اجراهای دایره

با ما تماس بگیرید...

ارسال پیام

هما نیکنام

هما نيكنام

هما نیکنام
– آغاز فراگیری موسیقی در پاریس با ساز سه‌تار نزد داریوش طلایی ١٩٨۴ و در ادامه آموزش ردیف نزد رضا قاسمی.
– فراگیری آواز نزد هنگامه اخوان و حسین عمومی.

همکاری با گروه مشتاق (رضا قاسمی) ١٩٨٧:
– اجرای کنسرت‌هایی در پاریس.
– انتشار سی‌دی «دشتی – ماهور» در همکاری با گروه مشتاق ١٩٩٠ پاریس.

آغاز همکاری با حسین علیزاده ١٩٩۶:
– عضویت در گروه هم آوایان.
– اجرای اولین کنسرت (راز نو) با خواننده‌ی زن پس از انقلاب در ایران.
– انتشار سی‌دی «راز نو» ١٩٩٨ تهران.
– انتشار سی‌دی «از اعصار» ٢٠٠٠ تهران.
– اجرای کنسرت‌هایی در خانه‌ی رادیو پاریس ١٩٩٨، تئاتر شهر پاریس ١٩٩٩.
– کنسرت‌هایی در بلژیک، سوئیس، آلمان و پاریس همراه با گروه هم‌آویان به سرپرستی حسین علیزاده و انتشار آن در سی‌دی «مادران زمین» پاریس.
– شرکت در فستیوال آواز در لیون سال ٢٠٠٠
– تور کنسرت در ژاپن سال ٢٠٠٢
– انتشار سی‌دی «پرنده‌ها» سال ٢٠٠١ پاریس.

همکاری با گروه آوای دوست (فریبا هدایتی) ٢٠٠۵ :
– اجرای کنسرت در سوئد ٢٠٠۵

همکاری با سید آرش شهریاری ٢٠٠٩
– تور کنسرت «ندا» در ژوئن‌ویل فرانسه.

همکاری با گروه موسیقی یارآوا از سال ٢٠١٢
به عنوان خواننده و عضو هیئت امنا

نظرات بسته شده اند

خانه دا