با ما تماس بگیرید...

ارسال پیام

نوشته های دسته بندی : پژوهشکده

پژوهشکده دا
کنفرانس «بدن و تئاتر» – نگاهی اجمالی به تاثیر محیط و طبیعت از دیدگاه بوتو برزندگی انسانی

کنفرانس ارائه مقالات تولیدی پژوهشکده دا با محوریت ارتباط بدن و تئاتر

(این مقالات در فرآیندی پژوهشی در ارتباط با اجراهای تولیدی خانه نمایش دا به نگارش در آمده اند)

یکشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۸- سالن مشاهیر تئاتر شهر

پانته آ شایسته 

Email: pantea.shayesteh@yahoo.com

چکیده:

در این پژوهش سعی بر این داریم که با بررسی فضای بوتویی[۱] که خود به دو بخش تکنیک[۲] و شیوه زندگی[۳] تقسیم می شود بپردازیم، البته که توجه اصلی بر روی شیوه زندگی بوده و تعمیم آن به طبیعت که ناخودآگاه در زندگی هر فردی تاثیرات زیادی از آن دیده می شود. در این راستا ما به بررسی زندگی کرم ی که به پروانه تبدیل میشود چه در زمان کرم بودن و چه در زمان پروانه بودن و شباهت آن با زندگی انسانی نیز پرداخته ایم که میتوان این فضا را به شدت به کتاب فلسفه برای مبارزان آلن بدیو[۴] فصل دوم آن  به نام فیگور سرباز نیز تعمیم داد، تکاپوی انسانی برای رسیدن به هدف مشخص شخصی یا گروهی و مراحلی که طی میکند برای رسیدن به آن هدف. در این پژوهش همچنین به بررسی موسقی و نویز و تاثیرات طبیعت در چگونگی شکل گیری آن و تاثیرات صدا و تصویر در یک واحد پرداخته ایم. به طور کلی صدا و تصویر عناصری مکمل هستند و بخش اعظمی از صدا را موسیقی و نویز تشکیل می دهد، اگرچه دیالوگ بسیار تاثیرگذار است اما در بعضی مواقع موسیقی یا فضای صوتی ساخته شده تاثیرات بسیار بیشتری را از دیالوگ دارد، به طوری که بدون رد و بدل هیچ جمله یا کلمه ای میتواند بسیاری از جملات یا مفاهیم را در ذهن مخاطب به نقش بکشد. ( فیلم استاکر- به کارگردانی تارکوفسکی)[۵].

  Summery
In this study, we try to examine the Butoh space, which itself is divided into two parts, technique, and lifestyle, our main focus is on lifestyle and its extension to nature, which unconsciously influences our human life. In this regard, we have also explored the life of a worm that turns into a butterfly, both when it is a worm and when it is a butterfly and its similarity to human life. It was also can be generalized chapter two of Philosophy for Militants by Alain Badiou’s book which name is “soldier Figure”, the human quest for a specific person or group goal and the steps it takes to reach that goal. in this study, we have also examined music and noise and the effects of nature on how it is formed and the effects of sound and image in one unit. in general sound and image are complementary elements, and much of the sound is music and noise, although the dialogue is very effective, sometimes music or audio space is made much more effective than dialogue. generally, without exchanging any words or sentences it can create the concept and sentences on the audience’s mind. “Stalker, directed by Andrei Tarkovsky”.


[۱]-Butoh

[۲]– Butoh Dance

[۳] Butohism

[۴]– Philosophy for Militants by Alain Badiou

[۵] – Stalker directed by Andrei Tarkovsky

پژوهشکده دا
کنفرانس «بدن و تئاتر» – بررسی بدن به مثابه عروسک در رقص بویو ژاپن

کنفرانس ارائه مقالات تولیدی پژوهشکده دا با محوریت ارتباط بدن و تئاتر

(این مقالات در فرآیندی پژوهشی در ارتباط با اجراهای تولیدی خانه نمایش دا به نگارش در آمده اند)

یکشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۸- سالن مشاهیر تئاتر شهر

کیا ثلاثی

چکیده:

آیا رقص بویو (buyo) ژاپنی یک نمایش عروسکی‌ست تا یک نمایش فیزیکال؟ آیا بازیگر رقصنده بویو، عروسک تلقی می‌شود؟ کاربرد بدن در این نمایش چگونه است؟ و رابطه بدن و عروسک در نمایش بویو ژاپنی چگونه است؟

از این قبیل سؤالات شاید در ذهن هر کسی که کمی با رقص بویو و نمایش‌های ژاپنی آشنا باشد، شکل گیرد. اما در واقع قبل از معرفی موضوع با سه مقوله مواجه هستیم. ابتدا بدن، دوم عروسک و سوم رقص بویو که در نهایت به بررسی بدن به مثابه عروسک در رقص بویو ژاپن که موضوع اصلی ماست می‌پردازیم.

بدن یکی از مهم‌ترین ابزار بازیگر در هر شاخه‌ای از بازیگری تئاتر است، چه فیزیکال تئاتر اجرا کند و چه نخواهد. اساساً زبان بدن جهانی‌ست و هر کسی با هر زبانی قادر به درک آن می‌باشد.

در رابطه با عروسک و نمایش عروسکی هم باید گفته شود هر کس از ویژگی‌های ذاتی تئاتر عروسکی شگفت‌زده می‌شود، زیرا که ویژگی‌هایی به آن شور زندگی می‌دهد تا به عنوان یک هنر مستقل حفظ و جاذبه‌های اساسی محبوبیتش را بین اقشار مختلف مردم تضمین کند. شاید بتوان عروسک نمایش را اینگونه توصیف کرد: هر چیزی که هدایت شود. همچنین اگر بخواهیم به مهم‌ترین موضوع این مقاله اشاره کنیم باید به نمایش ژاپن با بررسی رقص بویو تمرکز کنیم که گفته می‌شود به مجموع رقص‌های ژاپنی نیهون بویو می‌گویند. یکی از شاخه‌های بویو، نینگوبوری به مفهوم حرکت و عروسک است. در این نمایش می‌یابیم رقصنده یا بازیگر بویو به جای عروسک بونراکو آمده، نمایش کابوکی را توسط هدایتگرانی که آنها را می‌گردانند و صداپیشگانی که به جای آدم صحبت می‌کنند، نمایش را روایت می‌کنند.

در این پژوهش علاوه بر بررسی سه مهمی که به آن اشاره شد و اقسام آن به بررسی این نمایش و پاسخ به سؤالات مطرح شده می‌پردازیم. امید است این پژوهش با هدف بررسی این بخش از نمایش عروسکی ژاپن که کمتر مورد توجه قرار گرفته توجه  مخاطبین را جلب نماید.

خانه دا