با ما تماس بگیرید...

ارسال پیام

نوشته های دسته بندی : سینما دالون

سینما دالون (فیلم متروپولیس)

فیلم متروپولیس (۱۹۲۷) ساخت فریتز لانگ ، محصول کشور آلمان است. این فیلم آینده نگرانه، علمی تخیلی درباره ی شهری زیرزمینی و ماشینی است که در آن از کارگران به سختی کار می کشند.
وقتی پسر جوان یکی از رهبران این شهر با این صحنه مواجه می شود سعی می کند به مقابله با آن بلند شود و با دختری شورشی به نام ماریا آشنا می شود و این آغاز دشمنی او با پدرش است.
این فیلم اکسپرسیونیستی یکی از اولین فیلم های علمی تخیلی تاریخ سینما است که با نگاه عمیقی به آینده بشریت در محور ماشینی شدن زندگی انسان پیش بینی هایی نیز انجام داده است.

خانه دا