با ما تماس بگیرید...

ارسال پیام

خانه دا

وب سایت خانه دا

خانه دا یک مجموعه فرهنگی و هنری است که در زمینه ی تئاتر، موسیقی، برگزاری کارگاه های آموزشی ، پژوهش و برگزاری فستیوال های مستقل فعالیت می کند.

مکان خانه دا بنایی است با بیش از یک قرن تاریخ معماری که از لحاظ ظاهر، فضایی متفاوت برای اجرای آثار می باشد.

این مکان اولین خانه نمایش خصوصی ایران بوده که از سال ۱۳۸۹ فعالیت خود را تحت عنوان «تماشاخانه آو» آغاز نمود. و از سال ۹۴ تحت عنوان «خانه نمایش دا» و با مدیریت کسری شاهینی مسیر خود را ادامه داده است.

خانه دا در مدت فعالیت خود همواره تلاش داشته از اجراهای تجربی و فضا محور حمایت و همچنین به گونه های اجرای نو و مفهومی بپردازد.

 

 

 

 

خانه دا